top of page

BLOGU

Search

DOKUMENTARËT

CLOSING THE LOOP

Closing the Loop është një dokumentar 4K për krijimin e një shoqërie të integruar me sinergji të lartë duke kaluar nga një ekonomi lineare (marrë-bëj-mbeturina) në një ekonomi rrethore (huazo, krijo, përfito, kthe). Duke fokusuar vëmendjen bizneset dhe teknologjitë që po zbatojnë parime rrethore, me synimin për të krijuar një ekonomi rrethore, ky dokumentar tregon se një e ardhme e qëndrueshme nuk është vetëm e dëshirueshme, por edhe e mundur.

 

Prezantuar nga Wayne Visser. Drejtuar nga Graham Sheldon dhe Erin Ehlers.

 

Për më shumë informacion, ose për të organizuar një ngjarje të shqyrtimit falas, klikoni më poshtë.

Sustainability Leadership Kosova

Prishtina

bottom of page