RAPORTET DHE PUBLIKIMET

CREACT BLUEPRINT

image_2021-07-06_033802.png

L4S ALGERIA LIBRI I PUNËS

RAPORTI I NEVOJAVE TË NVM-VE TË SEKTORIT TË TURIZMIT

NEEDS ASSESSMENT REPORT TOURISM MSMEs.png