top of page
WhatsApp Image 2023-03-08 at 4.42.40 PM (1).jpeg

Kosovë

Punëtori

Mosha 11-13

YOUTH FOR ZERO WASTE

ECOVILLE është një punëtori edukative dhe argëtuese për fëmijët e moshave 11-13 vjeç. Punëtoritë janë një kombinim i leksioneve edukative dhe lojërave.

 

Gjatë leksioneve, nxënësit mësojnë më shumë rreth ndryshimeve klimatike, ngrohjes globale dhe ndikimit njerëzor në mjedis, ekosistemeve dhe biodiversitetit.

Këto sesione janë një kombinim i leksioneve edukative, bisedave me studentë, animacioneve të shkurtra, artit dhe lojërave.

Pjesa tjetër e punëtorisë mbahet në natyrë përmes mentorimit të Faruk Foniqit, Specialist i Sistemit Informativ Gjeografik (GIS). Ky sesion fokusohet në analizën e natyrës lokale përmes dronëve.

Të interesuar për të ditur më shumë? Na kontaktoni!

bottom of page