top of page
IMG_0787_edited_edited.jpg

Kosovë

Biznes Social

Mosha 18+

SEKA 3.0

SEKA 3.0 ka për qëllim SME-të që kërkojnë të rivizitojnë vlerat e tyre thelbësore dhe t'i zgjerojnë ato duke marrë parasysh ndikimin social dhe mjedisor dhe të transformojnë "biznesin e tyre si zakonisht" në "biznes për mirë".

 

Programi mbështet SME-të që të ripërcaktojnë aktivitetet e tyre CSR, nëse ka, dhe të eksplorojnë horizonte të reja ku produktet dhe shërbimet e tyre plotësojnë nevojat sociale dhe mjedisore të paplotësuara. Pjesëmarrësit i nënshtrohen një udhëtimi transformimi, ku ata ri-vizitojnë dhe ripërcaktojnë operacionet dhe ndjekjet strategjike, ridizajnojnë modelin e tyre të biznesit dhe eksplorojnë metoda jo tradicionale në aksesin në financa, raportimin e ndikimit të tyre në biznes, krijimin e partneriteteve të reja, etj.

 

Programi është krijuar për të nxitur inovacionin si nga brenda - përmes angazhimit të stafit, miratimit të praktikave dhe politikave të reja, ashtu edhe jashtë - përmes ofrimit të produkteve dhe shërbimeve të reja në treg.

 

Nëpërmjet këtij programi, ne mbështesim një kuadër biznesmenësh të rinj të cilët udhëhiqen nga qëllimi, mishërojnë inovacionin social dhe të menduarit sistematik në biznesin e tyre dhe eksplorojnë mundësi të reja të pashfrytëzuara në zhvillim brenda ekonomisë rrethore dhe rigjeneruese.

Të interesuar për të ditur më shumë? Na kontaktoni!

bottom of page