Search

Përvojat e shkencës së të dhënave tek partnerët tanë CorrelAid Holandë

Duke marrë parasysh rëndësinë e pyjeve për sigurimin e ekosistemeve të shëndetshme dhe trajtimin e ndryshimeve klimatike, ne besojmë se jetesa jonë, gjendja e ekonomisë dhe mirëqenia e njerëzve dhe kafshëve në Kosovë janë të gjitha në rrezik. Dhe ky rrezik buron nga shtimi i shpyllëzimeve të shkaktuara nga aktivitetet njerëzore, si ndryshimi i përdorimit të tokës për shkak të bujqësisë, menaxhimi i paqëndrueshëm i pyjeve, mungesa e proceseve të monitorimit, minierat, projektet e infrastrukturës si rrugët dhe ndërtesat, urbanizimi, zjarret e shkaktuara nga njerëzit dhe prerjet e paligjshme.


Në dritën e këtyre tendencave të paqëndrueshme, SLK në partneritet me Faruk Foniqi themeluesin dhe drejtorin e Institutit të GIS dhe Teknologjisë Gjeohapësinore të Kosovës - IGGTK dhe CorrelAid, ka nisur një udhëtim për të kuptuar problemin e shpyllëzimit në Kosovë.


Një nga qëllimet kryesore të partnerëve tanë në CorrelAid Holandë është të lidhin shkencëtarët e të dhënave me organizatat që avancojnë të mirën sociale. Jeni kurioz për bashkëpunimet që po lehtësojnë dhe problemet që po trajtojnë? Atëherë ky regjistrim është për ju!0 views0 comments