top of page
IMGL8449.JPG

Kosovë

Inovacion

Mosha 20+

Innovative Company Leadership Training (ICLT)

Trajnimi Inovativ i Lidershipit të Kompanisë (ICLT) - është një udhëtim 6-mujor i përshtatur për të mbështetur kompaninë tuaj për të rritur kapacitetin e inovacionit të biznesit dhe fokusohet në:

  • Fuqizimi dhe mirëqenia individuale: Një udhëtim për të zhbllokuar qëllimin e punonjësve që do të mundësojë dhe fuqizojë udhëheqjen dhe inovacionin;

 

  • Ndërtimi i ekipit dhe përafrimi i strategjisë: Një udhëtim që krijon hapësirën për ndërtimin e besimit, lidhjen e ekipit, udhëheqjen bashkëpunuese dhe shtrirjen strategjike;

 

  • Ndryshimi i Kulturës dhe Inovacioni: Një udhëtim për të krijuar një kulturë ku të gjithë janë novator dhe kontribuojnë drejt rritjes dhe ndikimit.

Të interesuar për të mësuar më shumë? Na kontaktoni

bottom of page