top of page
SLK GreenHub, Foto-A.Kosumi_46 (1).jpg

Kosovë

MSMEs

Mosha 18+

Green Hub Program

Programi është hartuar nga Sustainability Leadership Kosova (SLK) dhe do të ofrohet nga ekspertë profesionistë në qëndrueshmëri dhe ekoturizëm. Programi i trajnimit do t'i kushtojë vëmendje të veçantë këtyre temave kryesore:

 

Sfidat dhe tendencat globale në industrinë e turizmit - të cilat do të përfshijnë njohuri për ngrohjen globale, ndryshimet klimatike, humbjen e biodiversitetit, mungesat e burimeve natyrore dhe problemin e mbetjeve dhe ndotjes së ajrit. Sidomos ndikimet e tyre në industrinë e turizmit dhe çfarë do të thotë kjo për kontekstin lokal;

 

Mundësitë dhe inovacionet në industrinë e turizmit - të cilat do të përfshijnë prirjet e njohurive dhe inovacionit dhe praktikat pozitive drejt ruajtjes së natyrës, zhvillimit ekonomik dhe fuqizimit të komunitetit. Nën këtë temë ne do të fokusohemi në eko-inovacionin, modelet inovative të biznesit dhe krijimin e ndikimit të duhur.

 

Zhvillimi Strategjik i Ndërmarrjes - për të ndihmuar ndërmarrjen tuaj për të forcuar vizionin tuaj strategjik në përputhje me ndikimin pozitiv në natyrë, ekonomi dhe shoqëri. Ne gjithashtu do të mbështesim tema të tilla si dixhitalizimi, modelet e biznesit, marketingu dhe komunikimi, mundësitë financiare, ndikimi.

A jeni të interesuar të dini më shumë? Atëherë na kontaktoni

bottom of page