top of page
316322057_696771448584000_4598555188300835970_n.jpeg

Kosovë

Punëtori

Mosha 11-13

ECOVILLE

ECOVILLE është një punëtori edukative dhe argëtuese për fëmijët e moshave 11-13 vjeç. Punëtoritë janë një kombinim i leksioneve edukative dhe lojërave.

 

Gjatë leksioneve, nxënësit mësojnë më shumë rreth ndryshimeve klimatike, ngrohjes globale dhe ndikimit njerëzor në mjedis, ekosistemeve dhe biodiversitetit.

Këto sesione janë një kombinim i leksioneve edukative, bisedave me studentë, animacioneve të shkurtra, artit dhe lojërave.

Pjesa tjetër e punëtorisë mbahet në natyrë përmes mentorimit të Faruk Foniqit, Specialist i Sistemit Informativ Gjeografik (GIS). Ky sesion fokusohet në analizën e natyrës lokale përmes dronëve.

Të interesuar për të ditur më shumë? Na kontaktoni!

bottom of page