top of page
Search
  • Writer's pictureSLK

Thirrje për praktikant/e

Pozita: 1 Praktikant/e

Afati i fundit për aplikim: 20 Shtator 2021

Data e preferuar e fillimit te punës: 23 shtator 2021

Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë


Rreth Sustainability Leadership Kosova:

Leadership Sustainability Kosova është një OJQ lokale, aktivitetet kryesore të së cilës fokusohen në qëndrueshmërinë dhe lidershipin transformues. Puna jonë ndahet në mes aktiviteteve edukative, projekteve të konsulencës dhe ndërtimit të lëvizjeve pozitive. Duke aplikuar qasjen e ndryshimit sistemik, ne shpërfaqim potencialin e individëve, organizatave dhe komuniteteve për të zhvilluar veprime dhe zgjidhje kolektive për shoqërinë, ekonominë dhe mjedisin e Kosovës. Ne kemi përkushtuar energjinë dhe pasionin tonë për të arritur një qëllim të madh, që është ta bëjmë Kosovën një shembull global të një shoqërie të qëndrueshme, të shëndetshme dhe të begatë.


Detyrat dhe përgjegjësitë e praktikantit:

● Përkthimi i përmbajtjes dhe materialeve nga uebfaqja e SLK -së dhe mediat sociale nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas

● Ndihmon në shtrirjen e mediave sociale të SLK -së

● Kontribuon në aktivitete të ndryshme të projektit

● Detyra të tjera të paspecifikuara të deleguara nga mbikëqyrësit


Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë:

● Të ketë përfunduar ose aktualisht të jetë duke studiuar në fushën e gazetarisë, komunikimit, gjuhës angleze, ose relevante

● Njohja e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze është thelbësore

● Aftësi të mira të punës në grup dhe përkushtim ndaj afateve të detyrave

● Aftesi te mira komunikimi

● Mosha-18-23 vjeç

● Për të punuar 10-16 orë në javë (në distancë ose në zyrë, sipas kërkesës)

● Për këto pjesë të punës, praktikantët do t'i raportojnë menaxherit të projektit dhe drejtoreshës ekzekutive të SLK -së.


Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Motivimi (deri në 200 fjalë) me email në info@slkosova.org më së voni deri më 20 shtator 2021. Të rejat dhe të rinjtë inkurajohen njësoj të aplikojnë për këtë pozicion. Kur t’a dërgoni aplikacionin, ju lutemi shtoni titullin: Aplikim për praktikë.


Ju lutemi vini re se vetëm aplikantët që janë në listën e ngushtë do të njoftohen për një intervistë.

143 views0 comments

コメント


bottom of page