top of page
Search

Punëtoria #MoseMerrMalin në MitrovicëMe datë 22 prill, Sustainability Leadership Kosova në ambientet e qendrës kulturore 7Arte, në qytetin e Mitrovicës organizoi punëtorinë #MoseMerrMalin.


Kjo punëtori mbuloi tema të ndryshme relevante me fenomenin e shpyllëzimit duke filluar me temat e përgjithshme siç janë krizat klimatike, ngrohja globale dhe problemet e shpyllëzimit. Më pas, pjesëmarrësit u angazhuan në punë grupore me fokus në analizimin e problemit ne kontekst lokal të shpyllëzimit duke përdorur metodologjinë PESTEL dhe Teorinë e Ndryshimit. Me përfundimin e këtij aktiviteti, grupet prezantuan rezultatet e punës së tyre.


Kjo punëtori ka ardhur si rrjedhojë e hulumtimit të nivelit të shpyllëzimit në Kosovë, i cili është udhëhequr nga Sustainability Leadership Kosova (SLK) në bashkëpunim me Institute for GIS and Geospatial Technology of Kosovo IGGTK në Kosovë, CorrelAid dhe MasterStory në Holandë. Emri i lëvizjes dhe materiali i #MoseMerrMalin është inspiruar nga aktivistët, pjesëmarrës të projektit #CreAct, i cili është përkrahur nga Community Development Fund si pjesë e Human Rightivism Project.


Nën këtë aktivitet Sustainability Leadership Kosova (SLK) përpos ligjëratave relevante prezantoi edhe lëvizjen #MoseMerrMalin, që ka për qëllim ngritjen e vetëdijësimit dhe avokimit për mbrojtjen dhe rigjenerimin e pyjeve të Kosovës.


Në këtë punëtori morrën pjesë aktivistë, akterë dhe përfaqësues të organizatave e institucioneve të ndryshme nga qyteti i Mitrovicës.


Adelina Muja Brahimi me karrierë të orientuar në fushën e politikës por e pasionuar shumë për natyrën dhe mbrojtjen e saj. Në këtë punëtori, Adelina morri pjesë si ambientaliste e Mitrovicës, ku ndau nga përvoja e saj hapat që ka marrë drejt eliminimit/zvogëlimit të përdorimit të produkteve jo-miqësore me natyrën.


Arta Ibishi-Citaku, me shpirtin e saj prej një ndryshimtareje dhe dashamirëse ndaj natyrës, është ndër iniciatoret e para për themelimin e komunitetit Ambientalistët e Mitrovicës. Çdo të shtune, Arta angazhohet me antarët e tjerë të komunitetit në pastrimin e zonave të caktuara të qytetit të Mitrovicës.


Dženita Shabani është e angazhuar si këshilltare politike e Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në Mitrovicë. Gjatë punëtorisë, ajo shpehu interesim të madh drejt politikave në lidhje zhvillimin e qëndrueshëm të Mitrovicës.


Feriz Kadriu, një ndryshimtar nga Mitrovica, edhe pse i angazhuar në organizatën “Koralet”, organizatë me fokus në çështjet e edukimit, shprehu interesim të jashtëzakonshëm në lidhje me ruajtjen dhe rigjenerimin e natyrës.


Gjylisha Cena, një aktiviste e re shumë e angazhuar që të sjellë ndryshim pozitiv në komunitetin e saj në Mitrovicë.


Lulzim Hakaj, koordinator në OJQ-në Reconciliation Empowering Communities, gjatë punëtorisë ka shprehur interes për përvetësimin dhe aplikimin e praktikave të gjelbërta në komunitet.


Maliqe Mustafa është e vetmja kryetare grua prej fshatrave të Mitrovicës dhe ka më shumë se 10 vite që merret edhe me bletari.


Miradije Hamiti është themeluese e BIO NINA, kompani që ofron produke dhe prodhime natyrale si ajvar e reqele të ndryshme. Gjatë puntorisë ndau ide dhe këshilla se si njerëzit mund të prodhojnë produkte natyrale duke qenë miqësor ndaj natyrës.


Shkumbin Hasani morri pjesë si si përfaqësues i UN-Habitat dhe rrjetit të LOCAF


Shqipe Beqiri e angazhuar në biznesin lokal, AZHR-Veri (RDA North), fokusi i së cilit është mbështetja e zhvillimit ekonomik në rajonin verior të Kosovës. E apasionuar pas praktikave të gjelbërta dhe natyrës, Shqipja ka treguar interes dhe ka ndarë shumë ide dhe informata në lidhje me to.17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page