top of page
Search

Programi "Youth For Zero Waste" në Prizren

Programi ynë frymëzues 6 ditor, "Youth For Zero Waste", ka përfunduar me sukses në Prizren! 🌍🌱
Gjatë programit, pjesëmarrësit morren informata rreth praktikave më të fundit të pastrimit zero, sipërmarrjes së gjelbër dhe udhëheqjes transformuese.


Çdo ditë u përqendrua rreth një lloji të caktuar mbetjeje dhe përfshinte një ekspert në atë fushë.


Workshopi u drejtua me ekspertizë nga stafi dhe trajnerët tanë:


🌟 Indira Kartallozi, e cila trajtoi tematikënm e udhëheqjes transformuese


🌟 Martin Berisha, i cili ndau njohuri të vlefshme në lidhje me mbetjet e qelqit


🌟 Arnita Veliu, e cila u përqendrua tek mbetjet ushqimore dhe menaxhimi i tyre


🌟 Nikki Murseli, e cila trajtoi çështjen urgjente të mbetjeve plastike


🌟 Blerinda Veliu, e cila trajtoi ekonomine e mbetjeve dhe sipërmarrjen e gjelbër


Programi përfundoi me një vizitë studimore hapësinore, gjatë së cilës pjesëmarrësit patën mundësinë të vizitojnë dy kompani të jashtëzakonshme që përdorin mbetjet si burimin e tyre kryesor.


Ndalesa jonë e parë ishte Pista-Ekoplast, një ndërmarrje që transformon në mënyrë gjeniale mbetjet plastike në një gamë të larmishme produktesh, duke përfshirë tubacione, arka dhe karrige.
Vizita jonë e radhës ishte në Kosovo Glass Recycling, një biznes i jashtëzakonshëm në pronësi familjare, i dedikuar për riciklimin e xhamit dhe ripërdorimin e tij në produkte të ndryshme.

Ne u befasuam këndshëm kur mësuam se, përveç përpjekjeve të tyre për riciklimin e xhamit, ata kanë iniciuar edhe një projekt të fokusuar në riciklimin e plastikës.Ata përdorin me mjeshtëri çezmat plastike të marra nga shishet e qelqit për të krijuar një sërë produktesh, si stolat e parkut. Kjo qasje inovative tregon përkushtimin e tyre për të maksimizuar potencialin e materialeve të mbeturinave dhe për të nxitur një ekonomi rrethore.


Këto vizita u dhanë pjesëmarrësve njohuri të çmueshme për fuqinë transformuese të menaxhimit të mbetjeve dhe potencialin për zgjidhje kreative.


Dëshmia e këtyre kompanive në veprim theksoi rëndësinë e praktikave të qëndrueshme dhe mundësive të pakufishme që gjenden brenda mbeturinave tona.


Gjatë gjithë seminarit, pjesëmarrësit u angazhuan me entuziazëm në lojëra sfiduese që stimuluan të menduarit out-of-the-box dhe nxitën aftësitë për zgjidhjen e problemeve.


Në fund të programit, ata dolën të pasur me besimin dhe kreativitetin për të trajtuar sfidat komplekse të lidhura me mbetjet.


Jemi tejet të lumtur me suksesin e jashtëzakonshëm të programit tonë në Prizren, dhe shprehim mirënjohjen tonë për trajnerët, pjesëmarrësit dhe të gjithë të përfshirë në realizimin e tij!Ky program u financua nga UNMIK-u.

0 views0 comments
bottom of page