top of page
Search

Analiza e shpyllëzimit të rajonit të Anamoravës #MosEMerrMalin

Analiza e niveleve të shpyllëzimit të rajonit të Anamoravës nga vitet 2000-2022 *(6 muajt e parë), e realizuar nga Faruk Foniqi, specialist i Hartave të Sistemit Informativ Gjeografik (GIS).

*Ky raport është zhvilluar në kuadër të projektit HumanRightivism, i mbështetur nga Ambasada e Suedisë në Prishtinë përmes Fondit për Zhvillim të Komunitetit – CDF. Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim ka financuar këtë material/prodhim. Përgjegjësia për përmbajtjen i takon tërësisht krijuesit. Sida nuk ndan domosdoshmërisht pikëpamjet dhe interpretimet e shprehura.

13 views0 comments

Comentarios


bottom of page